แม้นานาประเทศเริ่มปรับรูปแบบมาตรการควบคุมโรคและมาตรการทางสังคมเป็นการ “อยู่ร่วมกับโควิด” แต่รัฐบาลปักกิ่งยังคงยึดมั่นกับยุทธศาสตร์ “โควิดต้องเป็นศูนย์” เท่านั้น

รัฐบาลจีนกำลังเร่งดำเนินการก่อสร้าง “สถานีสุขภาพนานาชาติกว่างโจว” ในเมืองกว่างโจว เมืองเอกของมณฑลกวางตุ้ง โดยโครงการดังกล่าวซึ่งใช้เวลาก่อสร้างไม่ถึง 3 เดือน โดยกำลังจะแล้วเสร็จภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์ความสูง 3 ชั้น หลายสิบแห่ง รวมทั้งหมด 5,000 ห้อง ตั้งเรียงรายรวมกันอยู่บนพื้นที่ซึ่งมีอาณาเขตเทียบเท่าสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน 46 แห่ง

โครงการดังกล่าวซึ่งใช้งบประมาณราว 260 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ( ราว 8,824.40 ล้านบาท ) จะใช้เป็นสถานที่กักตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นชาวจีนหรือชาวต่างชาติ แทนโรงแรมทุกแห่งในเมืองกว่างโจวซึ่งเข้าร่วมเป็นสถานที่กักตัวของรัฐ

ทั้งนี้ ทางการจีนต้องการให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้ารับการกักตัวภายในพื้นที่เดียวกันหมด เพื่อให้ง่ายแก่ “การดูแล” และเพื่อลดความเสี่ยงให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จากการติดโรคโควิด-19 ด้วย โดยเมื่อชาวต่างชาติผ่านจุดตรวจคนเข้าเมืองและด่านคัดกรองเบื้องต้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติกวางตุ้ง เจ้าหน้าที่จะเคลื่อนย้ายตัวทุกคนมายังศูนย์กักตัวแห่งนี้ทันที และทุกคนต้องอยู่ที่นี่ ห้องละ 1 คน “เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน”